0766 33 33 90

Transport

 

 Hur vi forslar bort materialet beror helt på uppdragets karaktär och omfattning.
Trädexperterna har både kranbil och flismaskin till sitt förfogande.

Trädexperterna – Biodiversitree

Gamla riksvägen 258
437 93 Lindome
0766 33 33 90
info@tradexperterna.se