0766 33 33 90


Rotvård


Bild: Arbete med airspade på ett bokträd med kompakterad jord.

Markkompaktion vid träd leder ofta till syrefattiga förhållanden vilket
i sin tur leder till rotdöd. Döda rötter uppfyller ej längre sin funktion
vilket leder till försämrad vitalitet i trädet, förankring samt stabilitet.
Mark som en gång blivit kompakterad är förstörd för en lång
tid framöver och mycket svår att återställa på mekanisk väg.
Med hjälp av airspaide kan vi luckra upp den kompakterade jorden
och förbättra förutsättningarna för att trädet ska överleva.

 

Trädexperterna – Biodiversitree

Gamla riksvägen 258
437 93 Lindome
0766 33 33 90
info@tradexperterna.se