Rotvård

rotvard
Bild: Arbete med airspade på ett bokträd med kompakterad jord.

Markkompaktion vid träd leder ofta till syrefattiga förhållanden vilket
i sin tur leder till rotdöd. Döda rötter uppfyller ej längre sin
funktion vilket leder till försämrad vitalitet i trädet, förankring samt
stabilitet. Mark som en gång blivit kompakterad är förstörd för en lång
tid framöver och mycket svår att återställa på mekanisk väg.
Med hjälp av airspaide kan vi luckra upp den kompakterade jorden och
förbättra förutsättningarna för att trädet ska överleva.

    Namn *

    Epost *

    Telefon *

    Ditt meddelande