Naturvård

naturvard_1

Död ved lever!

Ett återkommande uttryck som används flitigt inom naturvårds- och skogsbrukssammanhang. Tyvärr är bristen på död ved och gamla träd orsaken till att många arter i de svenska skogarna minskar, är hotade eller helt enkelt har försvunnit. Ca 60 % av alla Sveriges rödlistade skogsarter kräver antingen död ved eller gamla träd för sin överlevnad. Hälften av dessa är helt beroende av död ved.

Viktiga åtgärder

Vi har en kundbas i både Göteborg och Halmstad, erbjuder dig viktiga åtgärder för att upprätthålla naturvård och öka den biologiska mångfalden:

 • Platsförslag för fri utveckling
 • Frihuggning runt gamla träd
 • Trädrestaurering
 • Trädveteranisering
 • Högstubbar
 • Mull-, fågel- och fjärilsholkar
 • Faunadepåer

Vi är medlemmar i Sveriges Arboristförbund (SAF) och miljöcertifierade. Kontakta oss för mer information om naturvård och upptäck hur du kan göra för att förbättra miljön i din omgivning.

Jacksons Trädvård Sydväst AB
(Tidigare Trädexperterna)

Gamla riksvägen 258
437 93 Lindome
0766 33 33 90
infovast@jtvab.se
www.tradexperterna.se

  Namn *

  Epost *

  Telefon *

  Ditt meddelande