0766 33 33 90

Trädvårdsplan

 

Har du enskilda träd på din tomt eller ett större trädbestånd som saknar en
trädvårdsplan i Kungsbacka, Göteborg eller Halmstad?
Då kan vi på Trädexperterna erbjuda dig en skräddarsydd skötselplan som
sätter största fokus på miljö och biologisk mångfald.

Varför en trädvårdsplan?

Vår rekommendation är att du har en trädvårdsplan för varje träd eller bestånd.
Detta för att värna om den komplexa helheten samtidigt som du i tid kan agera
mot vissa problem eller sjukdomar. Vid en trädvårdsplan utgår vi från dina
önskemål och behov samtidigt som flera andra parametrar tas med i beräkningen
för att göra planen så omsorgsfull som möjligt.

Vi jobbar med trädbeskärning över hela Västkusten och utför en majoritet av våra
uppdrag i Kungsbacka, Göteborg och Halmstad. Vilka åtgärder du bör ge ditt träd
beror på flera faktorer. Det är svårt att skapa en mall utan varje träd har sin
charm och svårighet. Tillsammans med dig diskuterar vi bakomliggande orsaker
till beslutet att beskära trädet samt hur du tänker dig slutresultatet.

Våra tjänster

Vi på Trädexperterna erbjuder en rad olika tjänster inom trädbeskärning:

  • Uppbyggnadsbeskärning: Grenverket justeras för att optimera dess strukturella form.
  • Dödvedsbeskärning: Alla döda grenar avlägsnas.
  • Krongallring: Döda, korsande samt grenar med dålig utvecklingspotential avlägsnas.
  • Kronglesning: Cirka 15-20 procent av den totala bladmassan avlägsnas jämnt fördelat över hela kronan för mer ljusinsläpp.
  • Kronreducering: All eller delar av grenverk reduceras till lämplig växtpunkt.
  • Kronlyft: Det lägsta grenverket avlägsnas till önskad höjd.

Kontakta oss för mer information om trädbeskärning och offert.

Trädexperterna – Biodiversitree

Gamla riksvägen 258
437 93 Lindome
0766 33 33 90
info@tradexperterna.se