0766 33 33 90

 

Trädfällning

 Då fällning av träd är förknippat med en viss fara bör du överlåta detta till yrkesmän.
Vi har den expertis och erfarenhet som krävs för alla former av trädfällning.
Vi har uppdrag i hela Göteborgsområdet och är även verksamma i Helsingborg och Stockholm.

Kommer åt överallt

När ett träd fälls gör vi det antingen på traditionellt sätt eller genom klättring, så kallad sektionsfällning.
Då vi helst undviker att använda oss av  tunga fordon kan vi komma åt där det annars är svårt att komma till.
Hos oss kan du känna dig trygg då vi alltid tar hänsyn till den omkringliggande miljön vid en trädfällning.
Nedfirning av stammar och grenverk är därför ett vanligt alternativ.

Stor erfarenhet

Vi är miljöcertifierade och tillhör Sveriges Arboristförbund (SAF). Vi erbjuder alltid högsta service och riktar oss
till länsstyrelsen, kommuner, företag som privata kunder. Har du frågor om trädfällning – ring eller mejla oss.

 

Trädexperterna – Biodiversitree

Gamla riksvägen 258
437 93 Lindome
0766 33 33 90
www.tradexperterna.se