0766 33 33 90

Trädbesiktning

 

Hur mår ditt träd egentligen? Sipprar det ut vätska från stammen eller rör sig marken runt
stammen när det blåser hårt? Oavsett symptom hjälper vi dig att ställa en diagnos genom
en trädbesiktning. Vi har en bred erfarenhet och dessutom en utbildad biolog – något som är
unikt för den här branschen. Vi täcker hela Västkusten och utför uppdrag i Kungsbacka,
Göteborg och Halmstad.

Okulär besiktning

Beroende på vad du vill ta reda på anpassar vi besiktningen. Ofta räcker det med en okulär
besiktning där vi inspekterar markmiljön och dess historik, stammen, gren- samt bladverk.

Mäter struktur och textur

Är du orolig över hållfastigheten inne i själva trädet tar vi hjälp av instrument som mäter
vedens struktur och textur. Bland våra instrument återfinns både 3D tomografi och resistograf
som ger oss en klar bild över trädets hälsa. Kontakta oss – mejla eller ring – för mer
information om trädbesiktning.

Vi jobbar med trädbeskärning över hela Västkusten och utför en majoritet av våra uppdrag i
Kungsbacka, Göteborg och Halmstad. Vilka åtgärder du bör ge ditt träd beror på flera faktorer.
Det är svårt att skapa en mall utan varje träd har sin charm och svårighet. Tillsammans med
dig diskuterar vi bakomliggande orsaker till beslutet att beskära trädet samt hur du tänker
dig slutresultatet. 

 

Våra tjänster

Vi på Trädexperterna erbjuder en rad olika tjänster inom trädbeskärning:

  • Uppbyggnadsbeskärning: Grenverket justeras för att optimera dess strukturella form.
  • Dödvedsbeskärning: Alla döda grenar avlägsnas.
  • Krongallring: Döda, korsande samt grenar med dålig utvecklingspotential avlägsnas.
  • Kronglesning: Cirka 15-20 procent av den totala bladmassan avlägsnas jämnt fördelat över hela kronan för mer ljusinsläpp.
  • Kronreducering: All eller delar av grenverk reduceras till lämplig växtpunkt.
  • Kronlyft: Det lägsta grenverket avlägsnas till önskad höjd.

Kontakta oss för mer information om trädbeskärning och offert.

 

Trädexperterna – Biodiversitree

Gamla riksvägen 258
437 93 Lindome
0766 33 33 90
info@tradexperterna.se