0766 33 33 90

Trädbeskärning

 Vi jobbar med trädbeskärning över hela Västkusten och utför en majoritet av våra
uppdrag i Kungsbacka, Göteborg och Halmstad. Vilka åtgärder du bör ge ditt träd
beror på flera faktorer. Det är svårt att skapa en mall utan varje träd har sin
charm och svårighet. Tillsammans med dig diskuterar vi bakomliggande orsaker
till beslutet att beskära trädet samt hur du tänker dig slutresultatet.

Våra tjänster

Vi på Trädexperterna erbjuder en rad olika tjänster inom trädbeskärning:

  • Uppbyggnadsbeskärning: Grenverket justeras för att optimera dess strukturella form.
  • Dödvedsbeskärning: Alla döda grenar avlägsnas.
  • Krongallring: Döda, korsande samt grenar med dålig utvecklingspotential avlägsnas.
  • Kronglesning: Cirka 15-20 procent av den totala bladmassan avlägsnas jämnt fördelat
    över hela kronan för mer ljusinsläpp.
  • Kronreducering: All eller delar av grenverk reduceras till lämplig växtpunkt.
  • Kronlyft: Det lägsta grenverket avlägsnas till önskad höjd.

Kontakta oss för mer information om trädbeskärning och offert.

Trädexperterna – Biodiversitree

Gamla riksvägen 258
437 93 Lindome
0766 33 33 90
info@tradexperterna.se