0766 33 33 90

Referenser

Fjärås/Förlanda Församling
Magnus Åhsberg
0300-431114

Green Landscaping
Fredrik Larsson
010-499 74 46

Länstyrelsen Halmstad
Marie-Helene Bergstrand
Marie-Helene.Bergstrand@lansstyrelsen.se

Bostadsrättsföreningen Mölndalshus 3
Ingela Elison
070-215 19 49

Forever Living Products Scandinavia AB
Tony Jalker – Property Manager
070-232 80 82

Länsstyrelsen Hallands län
Elin Grönberg
Tel: 010 – 224 35 02
elin.gronberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Hallands län
Lena Alness
Tel: 010 – 224 32 05
lena.alness@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i västra Götalands län
Lena Smith
010-2244716
lena.smith@lansstyrelsen.se

Trafik&Park avdelningen kba kommun
Caj Bergén
caj.bergen@kungsbacka.se
0300-83 47 27