0766 33 33 90

TRÄDEXPERTERNA

Ju mer vi breder ut oss och tar mer anspråk av utrymme både under och över marken, blir förutsättningarna för träd i våra städer allt tuffare. Med hög kunskap och starkt engagemang, jobbar vi för att förbättra dessa träds förhållanden. Trädexperterna Biodiversitree  vill stärka miljö och naturvärden och skapa levande städer och få dem hållbart gröna. 

Städer kan vara en plats med hög biologisk mångfald och starka habitatnätverk om vi ger plats för växter och djur.

-”Fler träd och färre idioter”