0766 33 33 90
Vi erbjuder professionell trädvård i alla tänkbara miljöer. Vare sig det rör sig om ett solidärt träd i en trädgård, en biotopsskyddad allé med starka naturvärden eller ett större bestånd i en parkmiljö, kan våra arborister erbjuda lämpliga skötsel- och åtgärdsplaner.

Trädexperterna AB
Gamla riksvägen 258
437 93 Lindome
0766 33 33 90
info@tradexperterna.se