Naturvård

naturvard_1

Död ved lever!

Ett återkommande uttryck som används flitigt inom naturvårds- och skogsbrukssammanhang. Tyvärr är bristen på död ved och gamla träd orsaken till att många arter i de svenska skogarna minskar, är hotade eller helt enkelt har försvunnit. Ca 60 % av alla Sveriges rödlistade skogsarter kräver antingen död ved eller gamla träd för sin överlevnad. Hälften av dessa är helt beroende av död ved.

Viktiga åtgärder

Trädexperterna från Kungsbacka, och med kundbas i både Göteborg och Halmstad, erbjuder dig viktiga åtgärder för att upprätthålla naturvård och öka den biologiska mångfalden:

  • Platsförslag för fri utveckling
  • Frihuggning runt gamla träd
  • Trädrestaurering
  • Trädveteranisering
  • Högstubbar
  • Mull-, fågel- och fjärilsholkar
  • Faunadepåer

Vi är medlemmar i Sveriges Arboristförbund (SAF) och miljöcertifierade. Kontakta oss för mer information om naturvård och upptäck hur du kan göra för att förbättra miljön i din omgivning.

Trädexperterna AB

Gamla riksvägen 258
437 93 Lindome
0766 33 33 90
info@tradexperterna.se
www.tradexperterna.se

Namn *

Epost *

Telefon *

Ditt meddelande