Transport

Hur vi forslar bort materialet beror helt på uppdragets karaktär och omfattning. Trädexperterna har både kranbil och flismaskin till sitt förfogande.
transport3

Trädexperterna AB

Verkstadsgatan 9
43442 Kungsbacka
0766 33 33 90
info@tradexperterna.se
www.tradexperterna.se