Trädvärdering

tradvardering2

Vet du att träd höjer värdet på din bostad eller fastighet? Vi på Trädexperterna har den expertis och erfarenhet som krävs för att utföra en korrekt och godkänd trädvärdering. Vi är ett miljöcertifierat trädvårdsföretag, verksamma på Västkusten och utför uppdrag främst i Kungsbacka, Göteborg och Halmstad.

Olika värderingsmetoder

Det finns i dag flera olika antagna modeller för en trädvärdering:

  • Standard Tree Evaluation Method (STEM – Nya Zeeland)
  • Amenity Valuation of Trees and Woodlands (Hallowell – Storbritannien)
  • VAT – 03 (Danmark)
  • Revised Burnley Method (Australien)
  • Koch method (Tyskland)
  • Alnarpsmodellen (Sverige)

Berikar ditt liv

När man väljer värderingsmodell inför en trädvärdering tittar man på en mängd olika faktorer som förmodad livsmängd, det estetiska värdet, vitalitet, funktion och dess betydelse och roll i landskapet. Tveka inte att höra av dig till oss så tittar vi på det specifika fallet. Träd berikar ditt liv – i dubbel bemärkelse.

Trädexperterna AB

Verkstadsgatan 9
43442 Kungsbacka
0766 33 33 90
info@tradexperterna.se
www.tradexperterna.se